Testimonials

The testimonials below were written in different times. Note that I have a few names in addition to YaYa [Yanna, YoHana, Anicca, Ania]
My paintings are signed with my different names.

המפגש שלי עם יא יה, משמעותו הינה עבורי להיזכר באמת אחת גדולה שנשכחה ממני,

עדיין אמת זו חומקת ממני לעיתים קרובות ואז אני מרימה טלפון לחברתי הטובה והיא נמצאת שם, חוזרת על אותן המילים וההוראות כיצד אוכל לפתח את תודעתי. והאמת הזאת, תמיד פשוטה, תמיד עוסקת ביכולת שלי כאדם להתמודד עם מה שקורה כאן ועכשיו ברגע.

העבודה עם נשימות היא עבודה לא צפויה; אי אפשר לעשות קשר ישיר לוגי בין המפגש הטיפולי או העבודה בבית לבין הדברים שקורים אחר כך, ובכל זאת אחרי כל מפגש עם יא יה, ובהמשך בעבודתי העצמאית, עלו בי דברים חדשים, לא צפויים, דברים שלא הכרתי, דברים שהכרתי ושכחתי מהם, דברים שדרשו את תשומת ליבי אך לא יכלו לבוא לידי ביטוי.

אני מאושרת על כך שפגשתי את יא יה ואת שיטת עבודתה בדרכי הרוחנית, היא נכנסה לחיי כמו מתנה ועודנה משמשת כמקור השראה עבורי כיצד יכול אדם, באמצעות מאמצים והתמדה, להשתחרר מהזדהות עם עולם הסבל בו הוא נמצא ולהגיע לאיזון ולמעלה מכך”

שלי בן חיים, תל אביב.

“YaYa breathes as an artist paints and a musician plays. Her guidance has become a part of my current breathing practice, so that each time I enter a breathing cycle I remember something she said during one of the two times she has sat for me. Her presence is heart-centered, musical, gentle and also fierce, fearless, truthful and loving. The few conversations I have shared with her have remained with me as encounters with wisdom worth remembering. I love you and I thank you, YaYa.” Christopher Gage. East coast USA.

” I had a beautiful and lovely experience with Yaya. I work with the breath for several years, and she helped me to go deeper in the understanding or how the connected breath help us to be awareness and integrate the stuffs that are blocking our development as human beings. She has a profound knowledge of the breathing mechanisms, and a lovely way of sharing and accompanying the process of the breathers. Her intuition on what was blocking me breath, and the understanding of my own cycles, were very useful to keep me breathing.  I was a little stuck in my practice, but she show me a new path to continue my investigation on the conscious breathing and my own self-realisation.  Specially, i finish my sessions eager to move on improving myself.” Joaquin Espinacas, breath worker Buenos Aires, Argentina

…..Much of it was conveyed by your being, as you say—“The flower is. Just is.” But there were also particular things you said— because you said them, they came through you— that were incisive. 

As I recall them, there is nothing remarkable-sounding, nothing I didn’t already know, but you hit the mark. Somehow— mysteriously— your words penetrated. You spoke of following the heart, no matter the consequences. (Listening to the little one inside to know the heart…) During/at the end of the breathing session you said two things, “Tune your instrument!” and “You have too much pity.. for yourself, and for others.”  Your presence and the energy in your words was crystalline, and it got in, and started to work, somehow.
Also the quality of your attention and guidance— sensitive and precise— during the session. 
I also was moved by the quality of your dancing, movement and speech. Touched. Prodded along on my way, and encouraged. Beth Wolfson, Los Angeles CA, USA

I would like to say how much I appreciated taking your breathing with presence course. I am a 78 Yr. old senior .  I was having problems sleeping, lots of negative or critical thoughts and generally becoming an unpleasant grump.  The regular practice of your breathing techniques has and is continuing to improve my emotions and allow me more restful less fitful sleep. My sincere thanks and best of luck in Israel.  Keep up the good work. Blair Wilson, Oregon House CA.

 “YoHana’s paintings are a state changer”
Elizabeth Kent, Musician, Nevada city, CA.

“This woman is an extraordinary talent. As a musician and set designer. Brilliant inspired painter as well. Most unusual person. Do not miss an opportunity to work with her.”
Wendie Beth Marks Artistic Director at Marysville Charter Academy for thArts

“YoHana has a zest for life and accomplishment that is outstanding – follow everything she does as she inspirational in her determined spirit for living strong!”
Alisanne Frew, Business Development and Sales for 5 Star Luxury Travel and Real Estate Private Villas for Vacation & Ownership, SPIFF

“Anicca has impressed me with her creativity and spiritualism ! She is a creative and capable professional artist. Her art integrates in human life that makes us discover our bonds with each other, with nature, and with the universe. Anicca seems to have a profound experience physically and spiritually which must be communicated by making artworks with a cheerful color palette and a very imaginative symbolism !”
Lillian Fioretzi, Artist & Owner of Enchanted studio publications – Artiste et Gérant de Société d’Editions

“Beautiful artwork. Amazing experience seeing your artwork. It is the real thing- reaching beyond color and form, religions and symbols into the depths of what is sacred. Not to be missed!”
Sheila Rubin, Psychotherapist Berkeley

“YoHana is an artist my wife and I have known for some years. I have heard her musical performances and she is fantastic. As a visual artist her works makes me think and feel. It’s something you want to see and experience in low light and regular light environments. She is clearly representing different worlds and can relate in that in the painted media. Not like other artwork I have seen before. It also feels like someday she will be quite famous, though like most artists during their own lifetime, it is a struggle of love.
Ken Frank, Senior Account Executive.

“YoHanna is incredibly talented artist who designed and created the whimsical scenery and painted the unitard clad fairies bodies for a recent production of Midsummer Night’s Dream. The play was quite memorable a great success in no small part because of the sets and costumes she produced.”
Douglas Fletcher, Chief Software Engineer at Visa

“YoHana is a very creative painter. She manages to represent one’s deepest emotions in her paintings. Besides, she is an excellent flute player.”
Hugo Ferraguti, Economist, Writer & Translator, Argentina

” …I am continually struck by YoHana’s “intunement” with the dialectic of body and spirit, which she brilliantly depicts in her artistry. YoHana critically informs (and mirrors) a possibility for collective transformation from the inside out. Such possibility not only challenges contemporary theory and “news,” it validates human potential. Through various types of media—music, videography, sculpture, and painting—YoHana invites an opportunity to see into one’s Self, in connection and (re)cognition of the “other.” As such, she provides a place to locate one’s identity, seeing it as a part of Being and embedded in a process of “Beings” (individual intersectionalities and Collectivities). YoHana’s art identifies the intersection of self (Soul) and social collective (Culture) that mirrors the connection between the heart and the lived experience of social life. Her work transcends contemporary social theories which problematize the connection between self (individual) and society (social collective), emphasizing power dynamics and positionality.”
Debora A. Paterniti, Ph.D. professor of medicine and sociology, Davis, CA

“Yohana: As a past president of The American Guild of Judaic Art, I have come to know you and your wonderful work through our association with the guild and its activities. Your always thoughtful responses to some of the AGJA’s discussions on topics of spirituality and the importance of expressing our inner creative spirit through the visual arts, inspires not only me but our members as well. You have a sincere approach to your work, wanting to transcend the literal interpretations of what you experience from your own life as well as using text for inspiration. It has been a pleasure to get to know you through your membership in the American Guild of Judaic Art.   I think you bring a fresh perspective to the development of the visual arts community in the United States, with a deep sense of spirituality that transcends a specific religion, although there is a strong reference to Jewish text and our heritage. Yet, the universal quality of what you try to do enhances the appreciation of our surroundings, both within our inner selves as well as what nature provides. You are generous in your willingness to provide talks, discussion points for members of The American Guild of Judaic Arts, as well as exhibiting your work. The United States welcomes men and women from other countries like you who can contribute to the quality of cultural life here in the U.S.A. with an international and universal perspective.” Flora Rosefsky, Artist, Georgia. USA

Dear YoHana “This is a beautiful visual and vocal video — YoHana’s Art of the Message NIGHT & DAY — emanating peace and quiet and deluxe images of the richness of forms in the material world revealing, with insight, the deeper meaning of those forms, as they resonate in our feeling life. It generated a fine mood for me, accompanied with beautiful images. Congratulations. I pushed the ‘like’ button, and wish you many good responses while you are still on Facebook.”

Dear YoHana, “This is such a sweet video–YoHana’s Art of the Message LOOK– Your state (attitude) is so mellow and centered and innocent with the round eyes of a childlike presence, while expressing wisdom and isight and the sincere wish to share your vision of truth. I wish you had said more about what the painting represents for you, in terms of intentional and deep looking. And, like the comment,[YOUTUBE] I would have loved to see more of the details of the actual piece of artwork, which looks very fetching. I’ve noticed that so many of your pieces illustrate the blue, open sky, with the bottom half detailing the natural elements. Are you a sky-gazer?? I congratulate you on the ease of presence that you have on camera — very personal and intimate contact, from the heart; but light-hearted at the same time. Just the right balance of attention. Great demonstration of right effort. Hope you continue with your project. [Concerning Thou shalt have no other Gods before me] This is the BEST one yet!! I love that you have a content-rich message, with good dharma lessons that go a bit deeper in explanation than your previous videos. It is transpersonal as well as intimate massage, and has a deep suggestion for practice. I bet your meditation helped get this happening, even though it was a difficult passage for you. One never knows what can flower from even a tough sitting session.”
Yvonne Ginsberg , Psyco therapist, Mills valley, CA

“Yohana is a unique artist in that her medium is beautiful silk where she designs scenes that symbolically lend themselves to a spiritual sensibility. She creates pieces that not only have meaning to her, the creator of the piece, but to the observer as well. As a seeker of things beautiful and meaningful, I discovered Yohanna’s work as it is exhibited at the Marin Jewish Community Center in San Rafael, CA. It is displayed in a space where people of all ages practice being in the community. There are children’s events, mature adult events, religious events as well as inter religious events for multi cultural families.The art gives the space a sense of holiness and safety as her pieces of silk chuppas and painted silk wall and ceiling hangings brighten the space and create a unified whole. Her visually stimulating scenes and use of rich color bring warmth to the heart and create a peaceful and serene feeling when viewed. She accommodates the needs of her patrons by her willingness to change or add features that might aid in different uses of her art. My fiance and I have secured a piece that we will use during our wedding ceremony and thereafter in our home. It has big symbolic meaning and lends a feeling of protection. I believe we need more artists like Yohanna in the US in order to bring a unique and lasting connection with the Divine in a light-hearted way; the fabric flows as do the scenes she depicts. I think more than anything else, Yohana’s talent and art can enrich the community, not just by creating beautiful artwork, but by supporting the principles of connection, inclusion,community, peace and love. These are things we so desperately need to “feed” our children with good visions and idea provoking methods for the enrichment of multi cultural lives and mutual love.”
Nancy Pollock, Berkeley, CA

“I work at Congregation Rodef Sholome in San Rafael, California. Our building is right next door to the Jewsih Community Center where Johana Bat Adam’s latest art exhibit is being shown. I usually spend my lunch hour sitting in the JCC lounge. During the past month, I have been enjoying watching people’s reaction to Yohana’s art. I have seen toddlers from the preschool look up in wonder at the dazzling blue and gold Chuppah that is drapped like liquid silk over the ceiling in our gathering room. When the doors to the patio are open, the edges of the fabric move and her doves seem to fly towards the golden center. Tiny lines of shimmering crystals simulate the rays of sunlight streaming towards a bright sky. You can hear the oohs and ahhs. Yohana’s talent allows her to work in many mediums – including painting actual gold leaf onto her canvases of Jerusalem. The intricate carved frames that she creates for each piece are works of art as well. One looks like a series of gold coins spilling off the wood, others like sheaves of wheat leaning against ladders, still others like delicate floral leaves. There are no words that can describe the feeling of delight, peace and joy that come from these images. When our seniors gather for their Shabbat lunch, they often walk around the room eyeing the paintings on the wall. Some become teary eyed at the beauty of Yohana’s ketuba’s. Others enjoy the detailed neeedlework of her quilts, all displaying Jewish themes. We see our culture brought to life through her creative dreamlike images. It is funny how her art can actually bring a community together – each piece is something to admire, talk about, think about and discuss. People will gather around a painting, such as “Jacob’s Dream” and wonder how Yohana stretched the silk, what she used as paint, how she placed the crystals so that they look like a stream of diamonds covering the canvas. It gives me great pride to have my culture displayed so majestically and have a rich tapesty of our heritage brought to life with deep textures and t mediums fused together. We will all be very sorry when her exhibit leaves. I am personally ordering one of her Challah covers so I can have a tiny memory of the wonderful display she shared with us this year.”
Brenda Derin, San Rafael, CA

“Anicca is a consummate artist. She came prepared with a small replica of her ideas for the set at our first meeting with Wendie, my co-director and myself. Everything was in perfect proportion…the jail bars, the canvas…and when Wendie and I expressed doubts about all of the jail bars, she simply pulled the little gold toothpicks from the replica, and we moved on. Anicca is brilliant, full of color and visions, and is wonderfully easy to collaborate with. She sees what she sees, but she wants to know what we see, too. What an amazing array of light and movement we were able to play upon in A Midsummer Night’s Dream!”
Mari Reeves, director, Oregon House, CA

“We are such stuff as dreams are made of….” William Shakespeare
The paintings of Anicca Bat Adam intrigue and compel. Colors and images move on canvases shimmering with texture. Self-taught, Anicca does not imitate other painters. She appears to dip into an endless stream of mysticism, symbolism, and whimsy to create paintings marked by freshness of conception and unexpected gestures. Some have made comparison to Marc Chagall; still others to Grandma Moses. These comparisons serve to create point of references but they cannot adequately describe Anicca’s paintings because her paintings are not derivative.    Anicca’s paintings spring from a need to communicate the synthesis of her own spiritual moments and her own moments of joy in life. These springs came be seen in paintings such as The Garden which conjures up the rich, opulent delight of being immersed in the joyful state of the child. The articulation of a spiritual moment can be seen in Homage to Leonardo where, as we focus on the image of the upward-directed finger of Leonardo, we are brought into contact with Anicca’s moment of realization experienced in the presence of a Leonardo painting.    Biblical references abound in the paintings of Anicca Bat Adam. Since the bible and Kabbalah have lent Anicca an abundance of signposts for her spiritual journey, she interweaves the stories and the symbols into the canvases of her paintings. Painted from the perspective of her own spiritual journey, these depictions, such as Jacob’s Ladder, are fresh, powerful, rich with that unexpected gesture that is so characteristic of Anicca’s work.    At any time in history, most artists rely on the well-trodden path of predecessors to give direction to their work. Not so Anicca Bat Adam. Her paintings have a voice, and that voice is personal and persuasive: it is the outpouring of the dreams and dearly purchased spiritual realizations of a Polish-born Israeli mother, flute player, kite maker, Sufi, Buddhist. “Tread softly for you tread on my dreams…” W.B. Yeats
Catherine Lambert, teacher, Oregon House, CA

“I’ve never seen anything else like it.” The first thing you notice when you encounter Anicca Bat-Adams’s art is the bold color palette. Bright primary colors blaze out at you. The next thing you notice is the elemental simplicity of the forms she uses to express the emotions she’s portraying. The images look primitive at first.    Looking longer you begin to see a subtle logic behind the forms she’s created. It’s as if they’re in a visual code that you’re invited to decipher. The titles of the paintings provide clues to the mysteries the paintings present to you: Jacob’s Ladder, Love, Blessing for Union, Grace, Chesed, The Way to Jerusalem, Apollonian Sequence, BE, Be.    In fact, the paintings illustrate the stages of the spiritual journey that Anicca is making to the center of her soul, to the home of the god within. It’s a journey that you may also be making. If you are, you’ll find Anicca’s works to be friendly and informative companions on the way.”
Henry Knapp, writer, Oregon House, CA

“When I behold Anicca’s work, I must say that I what I feel I must do immediately is to play. What we see is light and dancing and colors that harmonize to create a desire to dance. One sees immediately that Anicca is moved by Biblical tales, but we see and feel a new interpretation of well-known stories, provocative and deep. When I stand in front of any of her paintings, I want to stand there and drink it in, and it might be that this is due to the subject matter, but I sense it is more. It is the movement, the light, the harmony and the urging of the viewer to rise.    The viewer that would appreciate this art work is someone attracted to intelligence in light – heart intelligence and head intelligence, but also someone who loves movement. There is nothing weary or sour here. Annica beckons the viewer to fly. There is nothing square. The art is liquid, but it tells a story, one that may be different each time we look. We see Anicca’s inner landscape, a world of willingness to move. She touches the part of us with possibility and a childlike gladness. We want to enter and play, but also to feel, to bleed, to travel the depth of understanding, the world of myth. Perhaps you can see, Anicca, that I love your work.”
Mari Reeves, Director, Oregon House, CA

“Anicca Bat-Adam has a marvelous gift. Her work is both inspired and inspirational. Light and deep at the same time, her paintings open a window into another world. Combining rich colors and esoteric wisdom, they possess the wisdom of maturity and the playfulness of a child. They are the work of an ever-expanding heart. “Anicca has a gift for color and light. Her work is full of spirituality and life. It is rare to find someone who can express ideas of real depth with such playfulness!”
Michael Golding, Writer, actor, Oregon House, CA

“Thank you for the sublime magic of Bach on Saturday afternoon. It helped to transform the event from flesh to spirit.” Ruth Atkins, Poet, teacher, Oregon House, CA

“Anicca (aka Ania) is remarkable. Her inspiration is taken from life – reflecting images which we exist within and around, but the suprise hits you as you look deeper. Anicca’s symbolism is as deep as you like. It’s as if her work will only send you a message if you’re ready to receive it. I highly recommend Anicca as a person and an artist. As an artist, she is gifted and dedicated. As a person, she is lovely and loveable.” Elona saren Shukron, Israel “Ania is amazingly sensitive and professional artist, a rarity, a treasure”
Tatiana Noble, Oregon House, CA

“I decided to work with Ania because I’m impressed with the beauty and meaning that her art conveys. It’s laden with potent symbols and shines with the brightness that only inspiration can provide. When I look at one of her paintings I get understandings that I don’t get in any other way. Ania is also a beautiful person. She and her art are well worth knowing.”
Henry Knapp, Writer, sacramento.

“Anicca is a unique talent that brings out the secret whispers of our inner side and transform them into deep colorful compositions build up from many symbols rooted in Jewish sources. her work is smart and joyful.” Yair Medina, Jerusalem, Israel “Anicca creates very original work that you won’t get tired of looking at.” December 20, 2009
Steve Suh, San Jose, CA

“Anicca is a Deep and spiritual artist.” December 20, 2009
Daniele Scapati, Graphich design, Oregon House, CA

“Anicca is a skilled artist who can express her spiritual understanding and experience through colorful artworks. She is also a very good flute player.” December 20, 2009
Claire Liu, Oregon House, CA

“Anicca’s work moved me from the first moment I saw it. What amazed me about it was the richness in details and color while still radiating calmness and peace. On top of this, Anicca is also a very pleasant person to work with. It was a pleasure to work together with Anicca, and to feast my eyes of many of her works.” December 23, 2009
Ehud Neuhaus, Amsterdam, Holland.

“Anicca has many unusual talents that she executes with great flair and technical knowledge. I first met her and witnessed her extraordinary gift of bringing moments of unexpected, intense joy to the onlookers when she flew hundreds of her hand-made rainbow-colored kites from a hilltop one windy summer afternoon. Her paintings radiate that same generous exuberance. They are a visual delight yet something deeper penetrates the viewer and continues to resound quietly in one long after the exhibition is over. For me, Anicca’s paintings are a treasure because in an instant I am reminded of the beauty of Life.” December 28, 2009
Rebeca Green, Fabric designer, Berkely, CA

“Hi Anicca,
Your paintings are a beautiful message to humanity. I’ll be glad to keep in touch. I wish you great success. Best regards”
Batya Ten Brick

“Anicca, I really like your paintings. My favorite are your “Olive Tree” and “Gifts From Above”. Maybe one day I will get rich… Thank you very much for sharing it with us, it gives me a chance to enjoy your work now”
Marina Swales, Musician, Oregon House, CA

Dear Anicca, “I looked at your work early morning and is beautiful. You are an inspired soul artist. Great! “Continue because you must” Goethe
Zoila Munoz, Opera singer, Oregon House, CA

“As a connoisseur of fine esoteric works, I heard about Anicca’s art from a successful collector and investor for whom I have much respect; he has an eye for great value when he sees it. I have since become her avid fan –and yes, owner – of the artworks she so remarkably and beautifully renders.    To place what I write in the proper framework, I have to go back several decades to a time when I had just began my lifelong search for the deeper meaning of life. At that particular time I was focusing on the words, symbols and numbers of the Kabala. I knew that buried within these works were secrets which one could use for maximum benefit in this life (admittedly, I hadn’t found the solutions in ordinary ‘religions’). Esoteric Judaica appeared to be the right avenue to pursue.    But alas! Nothing ‘magic’ happened as a result of my research. Having just about given up my quest, I encountered Anicca’s art. Suddenly the deepest personal secrets of the Kabala were flashing before my eyes! The additional surprise was that these secrets were ‘solutions’ for me. They took the form of art – art of great beauty, and at a level of artistry rarely found in these times! I felt as though I had discovered the Holy Grail. I also felt that I was being guided in my collecting by Bernard Berenson.    The Kabbalah numbers, signs and symbols came alive for me the instant I viewed Anicca’s first paintings. Her works of art contained not only numbers, but sacred geometry and symbols as well. I knew that I was unto something big. My first acquisition was a finely-rendered, limited copy of a painting which I prefer to call ‘The Tree of Life.’ The tall-and-narrow rectangular form of this painting highlights a blossoming tree positioned below a brilliantly lighted, yellow sky, within which is the subtle hint of a sun-disc. Such a scene sent my memory racing back to several fine objects from ancient Sumeria and even from ancient Egypt at the time of Joseph and Moses.    I hesitate to say here, in print, what the meaning of this painting alone is for me. Its content, however, changed my life, adding a positive-emotional dimension which I would never have believed possible.    As stated above, I am an investor as well as an appreciative connoisseur. One might think that, having discovered a ‘gold mine’, I would begin to market these wonderful artistic works. In fact, the reverse is true. I am in the mode of accumulating Anicca’s works. I have little doubt that these acquisitions will increase in value over the next few years. In the meantime I will personally benefit from them, reaping the spiritual and emotional fruits which Anicca’s treasures bring to me. Thank you Anicca!”
From : Dr. James F. Kowalick, Collector, Founder & CEO, Kowalick-Direct

“For me, Anicca’s art is a first and foremost a celebration of happiness. The colours used are warm and give a positive, joyous feeling. At the same time, there is a depth to the paintings which can surprise. The mystique, the opening to the higher self allows to elevate the spirit and continue to find deeper meaning to the painting – and to life. Thank you Anicca.” Sarina dwek, London, England. “Anicca is an artist gifted with extraordinary creative abilities. As a musician by education she composes sounds of colors, forms and materials to happenings and objects that turn out to be very esthetic, sensual, vibrating and exiting. She first became known as a kite artist flying her kites in different skies in the world. Equally, Anicca was involved in exploring the possibilities of hanging her beautiful pieces of art in big interior spaces of public building, and indeed sculptures created by her are in malls, hospitals and hotels in Israel. In the last three years Anicca is concentrating mainly in painting which is characterized by imagination, fantasy, colorfulness and above all with lots of joy. You can not just pass through her pieces of art and ignore them. Each painting is a happening, penetrating your heart body and soul. The closer you get to them you discover more secrets, more hidden light. Anicca’s art is not abstract, nor symbolic or political. It is not story telling nor realistic, it is altogether an event of composition, color light and magic.” Professor A.Yasky, architect,  P.I. Tel Aviv, Israel

About Anicca Bat Adam: “Recently when I curated a women’s art project, I looked for 7 women who would create an exhibition process. One of the other participating woman painters said she knew a painter whose style fit the project. That painter was Anicca. I contacted Anicca and asked her to participate. When I saw Annica’s paintings and other art she created, I was inspired. Her touch on the canvas and her gentle unique style had a big influence on all of the participating woman painters, including me. As a Curator I met her essence – she is a soul artist. I recognized her potential and saw a woman that is working on the conscience – a nice mix for a talented artist. I believe in Anicca and know she will reach and reached rich places as an artist. Sincerely,
Shani K. Noam, Curator Creator, Israel